O Fundacji

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego jest organizacją pożytku publicznego działającą
od 2003 r., z siedzibą w Krakowie i filią w Warszawie. Naszą misją jest zapewnienie
równych praw i podmiotowości osobom niepełnosprawnym w Polsce. Dążymy do tego, aby
ich życie było samodzielne i niezależne od zewnętrznej pomocy. Zapewniamy wsparcie,
w szczególności osobom niewidomym i słabowidzącym, w postaci kursów, szkoleń, porad
prawnych i spotkań indywidualnych.

Dbamy o poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych
w Polsce w każdej dziedzinie życia.
Monitorujemy stanowione prawo pod kątem niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.
Czynnie uczestniczymy w pracach sejmowych Komisji dotyczących projektów ustaw obejmujących
swym zasięgiem osoby niepełnosprawne. Zgłaszamy własne propozycję zmian i służymy
eksperckimi opiniami. Jesteśmy autorami pomysłu wprowadzenia specjalnych nakładek
do głosowania dla osób niewidomych i słabowidzących.

Działamy w obszarze zwiększania dostępności uczelni wyższych. Co roku organizujemy
konferencję „Pełno(s)prawny student”, na którą przybywają goście z całej Polski
i zagranicy. Oferujemy szkolenia dla uczelni wyższych, restauracji i hoteli, w których
przekazujemy wiedzę na temat profesjonalnej obsługi i podejścia do niepełnosprawnego
klienta.

Wydajemy czasopismo „Tyfloświat”, nagrywamy audycje internetowe i prowadzimy portal
o tematyce dostępnych technologii ułatwiających życie osobom niepełnosprawnym wzrokowo.

Wspieramy samorządy wszystkich szczebli w realizacji zadań związanych z osobami niepełnosprawnymi.
W ramach projektu „Samorząd Równych Szans” organizujemy ogólnopolski konkurs na
najlepsze
inwestycje i przedsięwzięcia
przyjazne osobom niepełnosprawnym.

Prowadzimy kursy służące podwyższeniu kwalifikacji i kompetencji osób niepełnosprawnych.
Uczymy obsługi komputera, języków obcych (angielski, niemiecki), kreowania własnego
wizerunku, samoobrony oraz podstaw księgowości i prowadzenia własnej firmy. Opracowujemy
programy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zajmujemy się promowaniem idei dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałamy zjawisku wykluczenia cyfrowego.

Działamy nie tylko lokalnie, ale również uczestniczymy w projektach międzynarodowych
razem z zagranicznymi partnerami. Z roku na rok rozszerzamy swoją działalność, szukamy
innowacyjnych rozwiązań, dzielimy się dobrymi praktykami i skutecznymi rozwiązaniami
problemów. Jesteśmy profesjonalną organizacją, której cele są jasno wytyczone i podporządkowane
misji Fundacji.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:
www.firr.org.pl

Firma Utilitia została powołana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w celu
propagowania uniwersalnego projektowania, dostępności i równego dostępu dla wszystkich,
ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aby budynki, usługi, towary i informacja były dla tych osób dostępne, trzeba posiadać
specyficzną wiedzę. Tę wiedzę przekazujemy wszystkim zainteresowanym.
Głównym obszarem działalności są szkolenia, przede wszystkim w obszarze edukacji,
oświaty, dostępności informacji (accessibility) i różnego rodzaju usług. Szkoliliśmy
już pracowników wyższych uczelni, informatyków i pracowników samorządowych.

Posiadamy
wieloletnie doświadczenie zarówno praktyczne, jak i merytoryczne w dziedzinie dostępności.
Jesteśmy pomysłodawcą unikalnej na skalę krajową usługi Utilitia, będącej automatycznym
narzędziem do audytu dostępności stron internetowych.

Wszystkie nagrania publikowane w serwisie www.tyflopodcast.net są dostępne na licencji CreativeCommons - Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Oznacza to, iż nagrania te można publikować bądź rozpowszechniać w całości lub we fragmentach na dowolnym nośniku oraz tworzyć na jego podstawie utwory Zależne, pod jedynym warunkiem podania autora oraz wyraźnego oznaczenia sposobu i zakresu modyfikacji.
Przekaż nam swoje 1,5% podatku 1,5 procent Logo FIRR Logo PFRON Logo Tyfloswiat.pl

Czym jest Tyflopodcast?

Tyflopodcast to zbiór instrukcji oraz poradników dla niewidomych lub słabowidzących użytkowników komputerów o zróżnicowanej wiedzy technicznej.

Prezentowane na tej stronie pomoce dźwiękowe wyjaśniają zarówno podstawowe problemy, jak metody ułatwienia sobie pracy poprzez korzystanie z dobrodziejstw nowoczesnych technologii. Oprócz tego, Tyflopodcast prezentuje nowinki ze świata tyfloinformatyki w formie dźwiękowych prezentacji nowoczesnych urządzeń i programów. Wiele z nich dopiero znajduje sobie miejsce na polskim rynku.

Zapraszamy do słuchania przygotowywanych przez nas audycji i życzymy dobrego odbioru!

Tematyka

Pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych